Kredittkontroll

Feltet tar vare på valgene som er gjort i dialogen til behandlingsvalget Kredittkontroll. Du kan også aktivere dialogen ved å gjøre oppslag i dette feltet.

Det er tillatt å registrere tilbudsordrer på kredittsperrede kunder. Det blir eventuelt gitt en advarsel, avhengig av valg i feltet for Kredittkontroll. Sperren trer eventuelt først i kraft når du forsøker å gjøre tilbudsordren om til en ordinær ordre. Det er også mulig å legge sperre ved bilagsføring.

Hvis du markerer feltet Ordresaldo inngår ikke i kredit grensen utelukkes alle ikke-effektuerte ordrer for denne kunden.

Hvis du markerer feltet Aktiviteter inngår ikke i kredit grensen utelukkes saldoen som er lagret på aktøren i feltet Aktivitet saldobalanse.

Merk: Maks. dager forfalt eller Maks. forf. % av kred. må være satt enten i tabellen Bedriftsopplysninger eller i tabellen Aktør for at brukeren skal få en advarsel/blokkeres i henhold til valgene under feltet Kredittkontroll for forfalte fakturaer.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Advarsel om kredrittsperre ved registrering
Blokker kredittsperre ved registrering
Blokker kredittsperre ved plukking
Advarsel om kredittsperre ved bilagsregistrering
Blokker hvis kredittsperre ved bilagsregistrering

Advarsel om kredittgrense ved registrering
Blokker kredittgrense ved registrering
Blokker kredittgrense ved plukking

Advarsel om forfalte fakturaer ved registrering
Blokker om forfalte fakturaer ved registrering
Blokker om forfalte fakturaer ved plukking
Ordresaldo inngår ikke i kredit grensen
Aktiviteter inngår ikke i kredit grensen
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kredittkontroll Heltall
SQL-navn CrCtrl Navnet på databasefeltet.
Nummer 6367  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.