Oppr. kl

Tidspunktet da oppføringen ble opprettet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Tips: Velg Kontrollkolonner i dialogboksen Hent frem for å se kolonnen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CreTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 17270  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.