Org.nr

Bedriftens organisasjonsnummer i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Merk: Org.nr kan valideres i henhold til forskjellige regler. Denne valideringen kan deaktiveres under feltet Landbehandl. i tabellen Land.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Org.nr Tekst (24)
SQL-navn BsNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 498  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.