Felles behandling

Oppsett som gjelder for alle moduler.

Med valgene under Ledige/reserverte numre, kan du håndtere hull i bilagsserier.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Ledige/reserverte numre

Ta vare på ubrukte nr
Ubrukte numre blir tatt vare på i tabellen Ledig/reservert nummer.
Gjenbruk ubrukte nr
Feltet er nedtonet hvis du ikke har krysset av i feltet Ta vare på ubrukte nr.

Database

Tillat asynkron databasetilgang
I noen av Visma Business sine databasespørringer er det tillatt med asynkron databasespørring, som betyr at flere uavhengige spørringer kan behandles samtidig mot databasen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Felles behandling Heltall
SQL-navn ComPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 10802  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.