Klientansvarskonto 2

Den kontoen du legger inn her vil klientansvar bli akkumulert inn på, med mindre du har angitt andre kontoer i tabellen Kontonr-serie eller på klienten i tabellen Aktør.

For å dekke alle ansvarsområdene innenfor en større advokatpraksis, som har både vanlig klientmidler, eiendom og inkasso, er det opprettet tre slike enheter.
  • Klientansvarskonto 1 blir primært benyttet til klientmidler i advokatløsningen.
  • Klientansvarskonto 2 blir primært benyttet til eiendomsansvar i advokatløsningen.
  • Klientansvarskonto 3 blir primært benyttet til inkasso i advokatløsningen

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ClRe2Ac Navnet på databasefeltet.
Nummer 8666  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto ClientResponsibleAccount2
  • Klientansvarskonto 2
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.