Klientrentekonto

Kostnadskontoen renter skal bokføres på ved beregning av klientrenter.

Feltet brukes i Visma Lawyer, men kan også benyttes i andre Visma Business-løsninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ClIntAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 11218  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto ClientInterestAccount
  • Klientrentekonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.