Klientbankkonto

I dette feltet kan du overstyre de enkelte kundene i feltet Hovedb.konto i tabellen Bankkonto, hvis det er markert for Klientansvars bankkonto på giro/bokføring under feltet Bankkontobehandling.

Feltet brukes i Visma Lawyer, men kan også benyttes i andre Visma Business-løsninger.

Verdien kan returneres med makrofunksjonene @ClientresponsibilityGeneralledgeraccount() og @ClientresponsibilityBankaccount() på ordredokumentformularer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn ClBaAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8442  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto ClientBankAccount
  • Klientbankkonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.