KID ref.nr-sifre

Hvor mange sifre referansenummeret-delen i KID koden skal bestå av.

Referansenummerdelen kan være opptil 9 sifre. Hvis referansenummeret er kortere, legger Visma Business inn ledende nuller. Hvis det er lengre, blir sifrene regnet bakfra.

Det er også mulig å legge inn denne verdien i tabellen Factoringselskap slik at reglene kan være forskjellige for hvert selskap

Dette feltet finner du også i tabellen Factoringselskap og det blir aktivert ved bruk av Std. factoringselskap/KID-kode def.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Antall sifre Heltall
SQL-navn CIDRef Navnet på databasefeltet.
Nummer 5045  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.