KID factoring-sifre

Hvor mange tegn som skal bli benyttet fra feltet Factoring ID mellom kunde- og referansenummerdelene av KID-koden, som blir produsert med KID-kode-makroen på ordredokumentet, purrebrev og renteformularer.

Se omtale av @KID-makroen i kapitlet om ordredokumenter i systemspesifikasjonen for ordre/logistikk, eller purring og renteberegning i systemspesifikasjon for regnskap.

Dette feltet finner du også i tabellen Factoringselskap og det blir aktivert ved bruk av Std. factoringselskap/KID-kode def.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Antall sifre Heltall
SQL-navn CIDFact Navnet på databasefeltet.
Nummer 6668  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.