KID kunde/lev.-sifre

Hvor mange sifre kunde/leverandør-delen i KID-koden skal bestå av.

Kunde/leverandør-delen kan være opptil 10 sifre. Hvis kunde/leverandør nummeret er kortere, legger Visma Business inn ledende nuller. Hvis det er lengre blir sifrene regnet bakfra.

Det er også mulig å legge inn denne verdien i tabellen Factoringselskap slik at reglene kan være forskjellige for hvert selskap.

Dette feltet finner du også i tabellen Factoringselskap og det blir aktivert ved bruk av Std. factoringselskap/KID-kode def.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Antall sifre Heltall
SQL-navn CIDCust Navnet på databasefeltet.
Nummer 5044  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.