KID Firmasifre

Hvor mange tegn som skal bli benyttet av firmanummer.

Feltet blir kun benyttet av enkelte EBF-systemer for å kunne skille ut bedriftsnummer som en del av KID-koden.

I tillegg må du definere sammenhengen mellom bedrifter og hovedbokskontoer i tabellen Konsernoppgjørskonto.

Merk: Dette feltet påvirker ikke genereringen av standard KID-kode og du må derfor benytte egendefinert KID-kode for å få dette med som en del av KID-koden.

Den interne OCR innlesingen tar ikke høyde for dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Antall sifre Heltall
SQL-navn CIDFrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 13031  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.