Girobeløp-tekst

Hvilket språk @GirobeløpSomTekst ()-makroen skal benytte.

Du kan benytte denne makrofunksjonen på purrebrev, rentenotaer, remitteringsgiroer og ordredokumenter. Da får du girobeløpet ut som tekst i det språket du har valgt i feltet Girobeløp-tekst. Du må plassere makroen @GirobeløpSomTekst på purrebrev, rentenotaer, remitteringsgiroer og ordredokumenter, for å få girobeløpet som tekst.

Du har tre muligheter med makroen:
  • @GirobeløpSomTekst () som gir Ettusenfemhundreogti 00/100
  • @GirobeløpSomTekst (1) som gir Ettusenfemhundreogti Kr og 00 øre
Engelsk UK og US har en spesial opsjon:
  • @GirobeløpSomTekst (2) som gir Null Null, Null En Fem En Null 00
Avhengig av hvilket språk du har valgt, blir valutabetegnelsen endret som følger når metode (1) er valgt:
  • Norsk, Dansk og Svensk gir Kr og 00 øre
  • Tysk gir Euro und 00 cent
  • Engelsk gir Pounds and 00 pence
  • US english gir Dollars and 00 cents
  • Litauisk gir Lt 00 ct
  • Polsk gir Solvotych 00 Groszy

Russisk, Finsk, Latvisk og Estlandsk er ikke definert.

I tillegg finnes det en makro for å legge ut tallene med fast antall tegn og antall tall som skal bli skrevet. @SifferITekstbokser (Antall bokser, Antall tegn). Denne makroen er en utvidelse av spesial opsjonen i @GirobeløpSomTekst(2) og er laget for det engelske og amerikanske markedet, hvor de må legge ut disse verdiene på sjekker og andre bankdokumenter.

Du angir hvor mange tallbokser du skal skrive. Hvis du ikke angir noe er standardverdien 6 og antall tegn i hver boks er 10.

@SifferITekstbokser (5,7) og tallet er 1024,45

Titusen Tusen Hundre Tiere Enere
******* ****ONE ***ZERO ****TWO ***FOUR

Desimaler blir ikke tatt med.

I første parameter defineres antall tegn som blir behandlet. Hvis tallet er større så vil tallene bli tatt med fra høyre i det antallet som er definert. Dermed vil de tallene som går utover definisjonen ikke bli skrevet.

Ledende nuller blir skrevet med stjerner (*) i det antallet som er definert som antall tegn.

Avhengig av det antallet tegn tallet består av så vil ledende stjerner bli fylt ut foran inntil angitte antall tegn. Minimum er 5, som er det lengste et tall kan være på engelsk. Hvis du angir mindre vil systemet fjerne fra og med den siste verdien i tallet.

Merk: Denne makroen skriver kun engelske tall og sjekker ikke språket for Girobeløp som tekst. ZERO - ONE - TWO - THREE - FOUR - FIVE - SIX - SEVEN - EIGHT - NINE

Vi anbefaler å benytte en font med fastlengde, og ikke en proposjonal.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Norsk
2 - Dansk
3 - Svensk
9 - Finsk
4 - Engelsk
5 - Tysk
6 - Polsk
7 - Litauisk
10 - Russisk
11 - Estisk
12 - Latvisk
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Programspråknr Heltall
SQL-navn GAmLang Navnet på databasefeltet.
Nummer 6594  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.