Kontroller inng. fakt.nr. historikk (ant. år)

Feltet kan brukes til å begrense antall år som skal sjekkes, når feltet Kontroller inng.fakt.nr er markert med en "x".

Hvis dette feltet er tomt vil alle leverandørtransaksjoner kontrolleres. Når et tall angis i feltet vil kun dette antall år bli sjekket for duplikater. For eksempel når verdien er 1 vil bare inneværende år bli sjekket, hvis verdien er 2 vil inneværende og foregående år bli sjekket. Det er ingen begrensning på hvor mange år som kan angis i feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn ChInvNoHst Navnet på databasefeltet.
Nummer 18401  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.