Kontroller inng.fakt.nr

Dersom avkrysset, vil Visma Business når du taster inn fakturanummer på en bilagslinje som inneholder et leverandørnummer avvise dette dersom det allerede eksisterer en leverandørtransaksjon med samme fakturanummer for denne leverandøren.

Statuslinjen viser bilagsnummer, bilagsdato og beløp i standard valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn CtrlInvo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6406  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.