Kjederabatter

Oppsett for kjederabatter.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 2
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 2.
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 3
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 3.
Trekk fra rabatt 2 før rabatt 3
Hvis valgt, vil Rab. % 2 og Rabattbeløp 2 bli fratrukket før beregning av discount 3.
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 4
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 4.
Trekk fra rabatt 2 før rabatt 4
Hvis valgt, vil Rab. % 2 og Rabattbeløp 2 bli fratrukket før beregning av discount 4.
Trekk fra rabatt 3 før rabatt 4
Hvis valgt, vil Rab. % 3 og Rabattbeløp 3 bli fratrukket før beregning av discount 4.
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 5
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 5.
Trekk fra rabatt 2 før rabatt 5
Hvis valgt, vil Rab. % 2 og Rabattbeløp 2 bli fratrukket før beregning av discount 5.
Trekk fra rabatt 3 før rabatt 5
Hvis valgt, vil Rab. % 3 og Rabattbeløp 3 bli fratrukket før beregning av discount 5.
Trekk fra rabatt 4 før rabatt 5
Hvis valgt, vil Rab. % 4 og Rabattbeløp 4 bli fratrukket før beregning av discount 5.
Trekk fra rabatt 1 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rabatt % og Rabattbeløp bli fratrukket før beregning av discount 6.
Trekk fra rabatt 2 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rab. % 2 og Rabattbeløp 2 bli fratrukket før beregning av discount 6.
Trekk fra rabatt 3 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rab. % 3 og Rabattbeløp 3 bli fratrukket før beregning av discount 6.
Trekk fra rabatt 4 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rab. % 4 og Rabattbeløp 4 bli fratrukket før beregning av discount 6.
Trekk fra rabatt 5 før rabatt 6
Hvis valgt, vil Rab. % 5 og Rabattbeløp 5 bli fratrukket før beregning av discount 6.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kjederabatter Heltall
SQL-navn ChDisc Navnet på databasefeltet.
Nummer 2470  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.