Kontantordrebunt beh.

Oppsett for kontantordrebunter.

Under kontantfakturering opprettes en bunt, og hvis det i tabellen Bunt allerede eksisterer en bunt med samme kombinasjonen vil bilagslinjene bli lagt til på slutten av denne. Disse valgene definerer hvordan akkumulering av bunter skal utføres.

Hvis du f.eks. velger både Kundenr, Selgernr og Ansvarsenhet 1, vil alle kontantfakturaer som skrives ut for samme kombinasjon av disse inngå i samme bunt.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Slå sammen kontantordre bunter
Akkumulere kontantfakturabuntene pr. kombinasjon.
Merk: Hvis dette er valgt kan ikke automatisk oppdatering av bunt brukes.

Kombinasjoner

Valuteringsdato
Hvis valgt, er akkumulering basert på valuteringdato.
Kundenr
Hvis valgt, er akkumulering basert på Kundenr
Faktureres kundenr
Hvis valgt, er akkumulering basert på Faktureres kundenr
Selgernr
Hvis valgt, er akkumulering basert på Selger/innkjøper
Ansvarsenhet 1
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 1
Ansvarsenhet 2
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 2
Ansvarsenhet 3
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 3
Ansvarsenhet 4
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 4
Ansvarsenhet 5
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 5
Ansvarsenhet 6
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 6
Ansvarsenhet 7
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 7
Ansvarsenhet 8
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 8
Ansvarsenhet 9
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 9
Ansvarsenhet 10
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 10
Ansvarsenhet 11
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 11
Ansvarsenhet 12
Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 12
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontantordrebunt beh. Heltall
SQL-navn CBndProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 13873  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.