Beregning av leveringsdatoer

Oppsett relatert til beregning av leveringsdatoer.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Behandlinger

Ikke fyll ut ønsket leveringsdato ved registrering
Feltet Ønsket lev.dato i tabellen Ordre blir ikke fylt ut når det blir opprettet nye ordre. Ordrelinjene får heller ikke verdi i feltet Ønsket lev.dato når ordrehodet er blankt.
Merk: Denne funksjonen brukes ikke ved generering av innkjøpsordrelinjer fra Bestillingsforslag.
Ikke fyll ut bekreftet leveringsdato ved registrering
Feltet Bekreftet lev.dato i tabellen Ordre blir ikke fylt ut når det blir opprettet nye ordre. Ordrelinjene får heller ikke verdi i feltet Bekreftet lev.dato når ordrehodet er blankt.
Merk: Denne funksjonen brukes ikke ved generering av innkjøpsordrelinjer fra Bestillingsforslag.
Ikke hent tid-felter på nytt
Verdien i feltene Adm.tid, Lev.tid, Transp.tid, Produksjonstid, Monteringstid og Demont.tid blir hentet fra lagersaldoen på salgsordre ved innsetting av nye ordrelinjer.
Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre
Bekreftet leveringsdato blir ikke endret på allokerte ordre som skal leveres senere enn bekreftet dato. Ordre med dato tidligere får oppdatert bekreftet leveringsdato med bekreftet dato fra innkjøps- eller produksjonsordren når behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt blir kjøres. For løse allokeringer blir ikke ordrer fram i tid reservert hvis du ikke har krysset av i feltet:
  • Reserver ved bekreftet/sendt under Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger
  • Reserver mot alle ordre i dialogen til behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt. Krysset blir foreslått når det er krysset av i Reserver ved bekreftet/sendt under Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Du kan også krysse av i feltet Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre på:
  • kunder i feltet Kundepref. i tabellen Aktør.
  • hver enkelt ordre i feltet Ordrepref. i tabellen Ordre.
Overstyr tidligere registrerte lev.datoer
Ikke i bruk.
Oppdater ordrehode med datoer fra ordrelinjer
Ordrehodets datofelter Ønsket lev.dato, Bekreftet lev.dato, Oppr. bekr. lev.dato, Sendt dato og Ankomst/avgangsdato blir oppdatert med første dato fra ordrelinjene med tidligste dato.
Merk: Krysset i dette feltet overstyrer tilsvarende kryss i feltene Kundepref. i tabellen Aktør og Ordrepref. i tabellen Ordre.
Merk: Feltet Oppr. bekr. lev.dato blir kun satt hvis feltet er tomt.
Merk: Disse datoene får konsekvenser for nye ordrelinjer som legges til, og blir igjen foreslått som tidligere.
Påfør seneste i stedet for tidligste dato
Seneste dato blir hentet fra ordrelinjer, i stedet for tidligste dato. Valget er bare tilgjengelig dersom feltet Oppdater ordrehode med datoer fra ordrelinjer er markert.

Beregn ved

Utfylling av ønsket lev.dato og antall
Bekreftet leveringsdato på salgsordrelinjene beregnes på nytt når ønsket leveringsdato og antall er fylt ut.
Merk: For at leveringsdatoene skal bli beregnet må du ha markert enten dette feltet, eller feltet Lagring av innsatte/endrede ordrelinjer.
Lagring av innsatte/endrede ordrelinjer
Bekreftet leveringsdato på salgsordrelinjene beregnes på nytt ifbm. innsetting og endring av ordrelinjer.
Bruk av behandlingen "Lagre om"
Bekreftet leveringsdato på salgsordrelinjene beregnes på nytt når behandlingsvalget Lagre om kjøres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beregning av leveringsdatoer Heltall
SQL-navn RecCfDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6532  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.