Bankforb.nr

Refererer til tabellen Bankforbindelse.

Hvis ikke noen annen bankforbindelse er valgt, brukes denne verdien. Se dokumentasjonen for elektronisk betalingsformidling.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankforb.nr Heltall
SQL-navn BankCon Navnet på databasefeltet.
Nummer 6226  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bankforbindelse Bank
  • Bankforb.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.