Bankkonto

Bankkontonummeret til bedriften, som kan redigeres ut på giroer og andre utskrifter.

Du kan overstyre de enkelte kundene i feltet Hovedb.konto i tabellen Bankkonto, hvis det er markert for Klientansvars bankkonto på giro/bokføring under feltet Bankkontobehandling.

Verdiene kan bli returnert med makrofunksjonene @KlientansvarsHovedbokskonto() og @KlientansvarsBankkonto() på ordredokument-formularer.

Dette feltet blir også benyttet i elektronisk remittering om ikke valutaen eller bankpartneren har noen verdi for dette. Du kan også bruke dette feltet til IBAN bankkontonummer, men det finnes et eget felt for å legge inn IBAN bankkontonummer. I tillegg må du fylle ut feltene Bankfilial eller SWIFT kode, som blir tatt med på blanketten hvis du skal remittere til utlandet. Hvilke felter du må fylle ut avhenger av hvilke krav som avsenderlandet har ut over IBAN. Du kan kontakte din bankforbindelse for mer informasjon om dette.

Merk: IBAN nummer skal ikke med på avsenderens konto i den elektroniske remitteringen. Hvis du har lagt inn IBAN nummer i feltet Bankkonto for utskrift må du sjekke at det ligger bankkontonummer på hver bankpartner eller i tabellen Valuta.
Merk: Bankkontonummeret kan valideres i henhold til forskjellige regler. Det er mulig å deaktivere denne valideringen under feltet Landbehandl. i tabellen Land.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
SQL-navn BGiro Navnet på databasefeltet.
Nummer 496  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.