AutoReport behandling

Oppsett for AutoReport.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Send til AutoReport
Brukes ved utskrift av mva-melding som standardverdi for valget Send til AutoReport i dialogen Avgiftsoppgjør. Kan som standard settes av eller på. Verdien kan overstyres i utskriftsdialogen for hver utskrift.
Behandle meldinger for betaling av mva. automatisk
Betalingsmeldinger fra Altinn importert via Visma.net AutoReport vil bli automatisk behandlet, og en bunt for betaling av mva. vil bli opprettet med verdiene angitt i feltene Leverandørnr. avgiftsoppgjør og Avg.oppgj.konto i tabellen Bedriftsopplysninger.
Automatisk oppdatering av bunter for betaling av mva.
Bunten med betalingsinformasjon fra Altinn vil bli automatisk oppdatert.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene AutoReport behandling Heltall
SQL-navn ARProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 18215  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.