Aut.gen.trans.serie

Bilagserie som benyttes for automatisk genererte transaksjoner for kunder, leverandører, driftsmidler, kontantrabatter, inngående og utgående merverdiavgift.

Merk: Hvis det er valgt 2 - Produseres fortløpende (anbefalt) under feltet Aut.gen.trans.beh. vil automatisk genererte transaksjonene få samme bilagsnummer som bilagslinjen de hører til.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn AutVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1968  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie AutomaticallyGeneratedTransactionSeries
  • Aut.gen.trans.serie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.