Aut.gen.trans.beh.

Alternative oppsett for automatisk opprettede transaksjoner.

Merk: For å oppfylle kravene til SAF-T-rapportering, må dette feltet alltid ha verdien = 2. Ved oppgradering fra eldre versjoner enn 15.10 vil feltet automatisk få verdien 2 - Produseres fortløpende (anbefalt).
Automatgenererte transaksjoner for kunder, leverandører, driftsmidler, kontantrabatter, inngående og utgående mva. akkumuleres vanligvis i bunten pr.:
  • valuteringsdato,
  • overstyrt regnskapsperiode og -år, avgiftstermin og -år,
  • debet/kredit og
  • (for Tyskland) fortegn
Totaler akkumuleres til databasen innenfor databasetransaksjoner pr. bilagslinje, hvis du ikke har valgt å inkludere hele oppdateringen i én databasetransaksjon. (Se Database-transaksjoner)
Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Akkumuleres pr. ansvarsenhetskombinasjon
Automatgenererte transaksjoner vil bli summert pr. kombinasjon av ansvarsenheter. For at ansvarsenhetene skal bli med på transaksjonene, må du fylle ut feltet Ansvarsenhetsbehandling i tabellen Hovedbokskontoer. Kontantrabattransaksjoner får de samme ansvarsenheter som fakturabilaget.
2 - Produseres fortløpende (anbefalt)
Automatgenererte transaksjoner blir postert fortløpende pr. debitering og kreditering på bilagslinjene. Transaksjonene får da samme bilagsnummer, ansvarsenhet, ansattnummer, kundenummer, leverandørnummer, ordrenummer produktnummer og fakturanummer som bilagslinjen. Motkonto og -type blir satt lik kontonummeret til transaksjonen de er generert ut fra, for eksempel kundenummer på hovedboksposteringer for kunder, og salgskonto for mva.transaksjoner. Dette anbefales for full kryssporbarhet mellom transaksjonstabeller.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aut.gen.trans.beh. Heltall
SQL-navn AutTr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4776  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.