AutoInvoice prosjektenhet

Hvilken ansvarsenhetsklasse som brukes som "Prosjekt"-referanse på AutoInvoice-fakturaer.

Når angitt, vil Visma Business se etter den valgte ansvarsenhetstype på ordren ved sending av faktura til Visma AutoInvoice, og legge ut navnet på enheten i XML-filen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ansvarsenhetsklasse 1
2 - Ansvarsenhetsklasse 2
3 - Ansvarsenhetsklasse 3
4 - Ansvarsenhetsklasse 4
5 - Ansvarsenhetsklasse 5
6 - Ansvarsenhetsklasse 6
7 - Ansvarsenhetsklasse 7
8 - Ansvarsenhetsklasse 8
9 - Ansvarsenhetsklasse 9
10 - Ansvarsenhetsklasse 10
11 - Ansvarsenhetsklasse 11
12 - Ansvarsenhetsklasse 12
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsklassenr Heltall
SQL-navn AiProUn Navnet på databasefeltet.
Nummer 18960  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.