AutoInvoice behandling

Oppsett for Visma.net AutoInvoice.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Felles

Bruk utskrift hvis "AutoInvoice e-postadresse" er tom
Fakturaen sendes til utskrift fra AutoInvoice når feltet AutoInvoice e-postadresse på kunden er blankt og elektronisk levering ikke er mulig.
Vis ikke melding ved vellykket overføring
Ingen meldingsboks vil vises ved vellykket sending av dokumenter til AutoInvoice. Sendinger som feiler vil fortsatt vises.
Behandle inngående dokumenter automatisk
Behandlingsvalget Nedlasting inngående dokument vil starte behandling av dokumenter og opprettelse av nye kunder.
Ikke MVA-registrert
Mva. reg.nr er ikke påkrevet for sending til AutoInvoice. Alle relevante e-dokumenter (fakturaer og ordrer) vil bli sendt til AutoInvoice med avsenderbedrift identifisert som Ikke MVA-registrert. Alle avgiftskoder i dokumentet vil settes til "Ikke oppgavepliktig".
Merk: Hvis et dokument med mva. sendes med denne innstillingen er satt, vil dokumentet bli betraktet som ugyldig og vil feile når validering kjøres.
Utelat PDF-dokument ved sending
Ved sending til AutoInvoice, er en PDF-kopi av dokumentet som standard inkludert i leveringen. Når dette valget er markert, vil XML-en sendes uten PDF-kopien inkludert. Tilkoblede ordrevedlegg inkluderes alltid i XML-en, uansett om dette alternativet er markert eller ikke. Valget gjelder for ordre, faktura og rentenota.
Merk: Dette alternativet gir en betydelig ytelsesforbedring.

Produktkatalog

Opprett nye leverandører automatisk fra inngående dokument
Behandlingsvalget Opprett kunde eller leverandør fra XML vil automatisk bli kjørt med standardverdier, hvis leverandøren ikke finnes under kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument for produktkatalog.
Behold rad i tabellen "Inngående produktdata" etter behandling
Den behandlede raden vil forbli i tabellen. Standard oppførsel er at raden slettes når feltet Status blir oppdatert til verdien 6 - Behandlet.
Opprett produkt, hvis ikke funnet under oppdatering av produktdata
Ved produktoppslag med Behandling = 2 - Oppdater og produktet ikke finnes i databasen, vil verdien av feltet Behandling endres til 1 - Legg til, verdien i feltet Produktnr kopieres til feltet Nytt produktnr og feltet Status settes til 2 - Klar for oppdatering. Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata vil et nytt produkt bli opprettet.
Oppdater produkt, hvis funnet under oppretting av nye
Ved produktoppslag med Behandling = 1 - Legg til og produktet finnes i databasen, vil verdien av feltet Behandling endres til 2 - Oppdater, verdien i feltet Nytt produktnr kopieres til feltet Produktnr og feltet Status settes til 2 - Klar for oppdatering. Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata vil produktet i feltet Produktnr bli oppdatert.
Legg til ny prisrad under oppdatering
En ny rad legges til i tabellen Pris- og rabattmatrise i stedet for å erstatte den eksisterende raden ved behandling av produktdata med Behandling = 2 - Oppdater.
Slett produkt hvis mulig
Alle produkter med Behandling = 3 - Slett som det er mulig å slette vil bli slettet. Produkter som ikke kan slettes vil bli satt til Sperret, som er standardhåndteringen.
Behandle produkt automatisk, når klart for oppdatering
Kjøring av behandlingsvalget Slå opp og foreslå produktnr. vil utløse kjøring av behandlingsvalget Behandle produktdata, hvis verdien i feltet Status har blitt endret til 2 - Klar for oppdatering.
Oppdater bare leverandørrelaterte produktdata
Kun tabellene Leveringsalternativ og Pris- og rabattmatrise oppdateres.
Merk: Kun i bruk ved oppdatering av eksisterende produkter.

Ordre

Opprett nye kunder automatisk fra inngående dokumenter
Behandlingsvalget Opprett kunde eller leverandør fra XML vil automatisk bli kjørt med standardverdier, hvis kunden ikke finnes (eller faktureres kunde) under kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument for ordre.
Kopier kontaktpersons "E-postadresse" til fakturakundens "AutoInvoice e-postadresse"
E-postadresse for kundekontakten i den inngående ordren kopieres til fakturakundens AutoInvoice e-postadresse, når en ny kunde opprettes med behandlingsvalget Opprett kunde eller leverandør fra XML.

Pakkseddel

Opprett ordredokument for pakkseddel
Innstilling for pakkseddel i Dokumentkopier overstyres, og data vil bli opprettet tabellene for Ordredokument for denne dokumenttype, slik at pakkseddel kan sendes.
Merk: Hvis Pakksedler allerede er valgt under Dokumentkopier, vil ordredokumenter bli opprettet som før.
Ingen lagring av serienr. i tabellen "Serienummer"
Hvis oppdatering av tabellen Reservasjon ikke er mulig, vil ikke alternativet med å oppdatere tabellen Serienr bli brukt.
Ferdigmeld reservasjon når serienummer legges til
Reservasjoner vil ferdigmeldes når serienummer oppdateres fra inngående pakkseddel, hvis behandlingsmåte Tell opp fra serienr er satt på ordrelinjen.

Faktura

Overstyr faktura-sendemåte med AutoInvoice
Alle nye salgsordrer vil kun ha AutoInvoice som sendemåte for dokumenter for faktura. Parameteren vil ikke påvirke sendemåte for dokumenter på eksisterende ordrer.
Ikke send KID til AutoInvoice
KID vil ikke bli sendt til AutoInvoice.
Skjul produktnr. fra fakturalinjer
Feltene Produktnr og GTIN item no inkluderes ikke i faktura-XML som sendes til AutoInvoice.
Bruk eldre format for fakturering
Fakturaer sendes med Visma XML-formatet, i stedet for standardformatet, og med eksisterende funksjonalitet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene AutoInvoice behandling Heltall
SQL-navn AiPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 17663  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.