AutoInvoice tilordningsfil

Sti til mapping-fil opprettet med Visma.net AutoInvoice mapping tool.

Sti til mapping-fil opprettet med Visma.net AutoInvoice mapping tool, hvis konfigurert pr. bedrift. Standard sti er \Plugins. Innholdet i mapping-fil overstyrer standard mapping for Visma.net AutoInvoice.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Data filnavn Tekst (260)
SQL-navn AiMapFNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 17915  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.