AutoInvoice endepunkt-ID

Må inneholde senderens elektroniske adresse brukt for Visma.net AutoInvoice, hvis ikke den elektroniske adressen er identisk med Org.nr. I så tilfelle skal ikke dette feltet fylles ut.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene AutoInvoice endepunkt-ID Tekst (40)
SQL-navn AiEpId Navnet på databasefeltet.
Nummer 18050  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.