AutoInvoice standardbruker API-nøkkel

Visma AutoInvoice standard bruker-ID, blir benyttet dersom bruker-ID ikke er angitt på brukernivå.

Hvis det er et innhold i feltet, vil et nøkkel-ikon vises. Selv om feltinnholdet er skjult, er det mulig å lime inn eller slette innholdet.
Merk: Kopiering fra dette feltet er ikke mulig.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
SQL-navn MavDefKey Navnet på databasefeltet.
Nummer 16453  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.