AutoInvoice bedrift UUID

Visma AutoInvoice bedrift UUID, som du kan finne på Visma AutoInvoice-portalen.

Verdien brukes til å identifisere bedriften i Visma AutoInvoice-portalen ved sending av fakturaer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
SQL-navn MavCompId Navnet på databasefeltet.
Nummer 16452  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.