Agio bilagsart

Bilagsart som brukes ved postering av agio ved elektronisk betalingsformidling.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsart Heltall
SQL-navn AgioVoTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 3357  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsart AgioVoucherType
  • Agio bilagsart
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.