Agio kontogruppe

Kontogruppe som benyttes for agio.

Feltet angir hvilken til kontogruppe Visma Business skal føre:
  1. forskjellen i resultat som følge av forskjellig resultat- og balansevalutakurs (= sum ført på resultatkontoer * (1/resultat-valutakursen - 1/balanse-valutakursen), og
  2. forskjellen mellom sum debet og kredit som følge av avrundinger (= sum ført på alle kontoer, inklusiv (1), med omvendt fortegn),
for
  • realisert, sammenligning 1 og 2, budsjett 1 og 2,
  • IB, bevegelse og UB,
  • sum debet, sum kredit, netto, netto debet og netto kredit,
på resultat- og balanserapporter.

Kontogruppen kan for eksempel ha Annen egenkapital som Aggregert kontogruppe.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontogruppe Tekst (60)
SQL-navn AgioAcGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 6902  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kontogruppe AgioAccountGroup
  • Agio kontogruppe
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.