Adresselinje 1

Bedriftens Adresselinje 1 til Adresselinje 4.

På standard formularer vil Adresselinje 1 og Adresselinje 2 bli skrevet ut.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn Ad1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 491  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.