Produkt gebyrer og avrunding

Produkt brukt for ordrematch.

Feltet refererer til tabellen Produkt, hvor ordrematch-behandlingen vil hente Produktnr når det opprettes ordrelinje(r) for gebyrer eller avrundingsbeløp som finnes i den inngående XML-fakturaen. Begge feltene Frakt 4 produktnr og Produkt gebyrer og avrunding i tabellen Bedriftsopplysninger må være utfylt for at en inngående faktura som inneholder gebyrer og/eller fraktkostnader skal få vellykket ordrematchning.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn OnAcProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 8586  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt AdditionalFeesCostsRoundingOMProduct
  • Produkt gebyrer og avrunding
 
Søkeprodukt AdditionalFeesCostsRoundingOMSearchProduct
  • Produkt gebyrer og avrunding
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.