Aktiveringsserie

Bilagsserie som skal benyttes for aktivering av driftsmidler fra ordre.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn ActVoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 10983  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie ActivatingCapitalAssetSeries
  • Aktiveringsserie
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.