Bokføringstilfeller

Bestemmer hvordan bunter skal produseres.

Det finnes tre kolonner med avhakninger:
 • Bokføring: Bestemmer om en bunt skal opprettes eller ikke for den aktuelle prosessen.
 • Direkte oppdatering: Bestemmer om bunten skal bli direkte oppdatert eller ikke. For behandlingsvalg hvor en godkjenningsdialog vises før bunten opprettes, vil dette valget sette standardverdien for Direkte oppdatering i dialogen.
 • Ikke endre: Hindrer brukeren fra å fjerne markering for direkte oppdatering i en godkjenningsdialog.
  Merk: Fakturering kontantordre kan ikke bli utelatt fra bokføring av lovmessige årsaker.
  Merk: Produksjonskostnad ved ferdigmelding vil skape postering på kontoen Produkt i arbeide ved ferdigmelding av en ordrelinje på en produksjonsordre med Trans.type = 5 - Vareforbruk. Dette valget er tiltenkt brukt sammen med valget Produksjonskostnad ved fakturamottak som vil reversere posteringen på kontoen Produkt i arbeide og skape en postering på kontoen Produksjonslager. Disse to valgene skal IKKE brukes sammen med valget Bokfør midlertidig lagerverdi ved produksjon som skaper en midlertidig postering ved ferdigmelding av strukturhodet på en produksjonsordre, som vil bli reversert når fakturamottak utføres.
Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Logistikk

Fakturering salg/utleie
Om angitt, vil bilag bli opprettet for fakturering.
Fakturering kontantordre
Om angitt, vil bilag bli opprettet for fakturering kontantordre.
Bokfør midlertidig lagerverdi ved salg
Om angitt, vil bilag bli opprettet for bokføring av midlertidig lagerverdi ved salg.
Kostnad/lager/kassering på utleie
Om angitt, vil bilag bli opprettet for kostnad eller kassering på utleie.
Kostnad/lager/kassering på utlån
Om angitt, vil bilag bli opprettet for kostnad eller kassering på utlån.
Kostnad på tap
Om angitt, vil bilag bli opprettet for kostnad på tap.
Kostnad på vareforbruk
Om angitt, vil bilag bli opprettet for kostnad på vareforbruk.
Fakturamottak
Om angitt, vil bilag bli opprettet for fakturamottak.

Hvis fakturamottak skal posteres, vil en dialogboks vises i sammenheng med kjøring av behandlingsvalget Mottatt faktura i ordrehodet, eller ved lagring av endringer som inkluderer fakturamottak.

Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp
Om angitt, vil bilag bli opprettet for bokføring av midlertidig lagerverdi ved kjøp.
Produksjonskostnad ved fakturamottak
Om angitt, vil bilag bli opprettet for produksjonskostnad ved fakturamottak.
Produksjonskostnad ved ferdigmelding
Om angitt, vil bilag bli opprettet for produksjonskostnad ved ferdigmelding.
Bokfør midlertidig lagerverdi ved produksjon
Om angitt, vil bilag bli opprettet ved ferdigmelding av strukturhodet på en produksjonsordre.
Lageroverførsel
Om angitt, vil bilag bli opprettet for lageroverførsel.
Korreksjon lagersaldo
Om angitt, vil bilag bli opprettet for korreksjon lagersaldo.
Automatisk kost-korreksjon
Om angitt, vil bilag bli opprettet for automatisk kost-korreksjon.
Internfakturering
Om angitt, vil bilag bli opprettet for internfakturering.
Bokfør midlertidig lagerverdi
Om angitt, vil bilag bli opprettet for bokføring av midlertidig lagerverdi.
Bokfør kostnader
Om angitt, vil bilag bli opprettet for bokføring av kostnader.

Regnskap

Renteberegning
Om angitt, vil bilag bli opprettet for renteberegning.
Purre/rentegebyr
Om angitt, vil bilag bli opprettet for purre- og rentegebyr.
Remitteringsgiro
Om angitt, vil bilag bli opprettet for remitteringsgiro.
Avgiftsoppgjør
Om angitt, vil bilag bli opprettet for avgiftsoppgjør.
OSS avgiftsoppgjør
Om angitt, vil bilag bli opprettet ved utskrift av OSS mva-melding.
Aktiver driftsmiddel
Om angitt, vil bilag bli opprettet for aktivering av driftsmiddel.
Renteforslag
Om angitt, vil bilag bli opprettet for renteforslag.
Regnskaps^dokument
Hvis Direkte oppdatering er angitt for Inngående regnskapsdokument, vil bunter bli automatisk oppdatert hvis de ikke inneholder feil. Det er ikke mulig å endre verdiene for Bokføring (utføres alltid) og Ikke endre.

Diverse

Direkte oppdatering fra Visma Business Services
Om angitt, vil direkte oppdatering være verdien som brukes ved kall fra Visma Business Services.
Systemadministrator kan overstyre
Om angitt, er det bare systemansvarlig som får oppdatert direkte hvis det er krysset av for Ikke endre på valgene nedenfor - selv om brukeren har tilgang til regnskapsmodulen:
 • Fakturering salg/utleie
 • Fakturering kontantordre
 • Renteberegning
 • Purre/rentegebyr
 • Fakturamottak
 • Remitteringsgiro
 • Avgiftsoppgjør
 • Bokfør kostnader
 • Bokfør midlertidig lagerverdi
 • Internfakturering
 • Aktiver driftsmiddel
 • Renteforslag
Lagerkonsistenskontroll på posteringer
Om angitt, vil tabellen Avg. og bokf.gr. vil bli brukt for å sikre konsistens i postering av ordrelinjer der lagerhåndtering er endret.
Sett val.dato for kostnadskorrigeringer = fakturaens val.dato
Om angitt, vil kostkorreksjon bli postert med valuteringsdato fra fakturamottakets valuteringsdato i stedet for fra fakturadatoen.

Bokfør avgifter

Via avgiftskoder
Om angitt, blir avgiftsbeløpene postert via avgiftskoder når bilagslinjer blir produsert ifbm. fakturering og fakturamottak.

Fordelen med å bokføre via avgiftskoder, er at salgs- og kjøpstransaksjonene vil inneholde komplett informasjon om hvilke avgifter som har blitt beregnet. Både bruttobeløp (registrert beløp) og nettobeløp (bokført beløp) vil bli beregnet. Dermed vil du lettere kunne ta ut informative rapporter.

Avgiftskoder tas med også om MVA-satsen er 0 (null).

Direkte på avgiftskontoer
Om angitt, blir avgiftsbeløpene postert direkte på mva.kontoene når bilagslinjer blir produsert ifbm. fakturering og fakturamottak.
Merk: Denne parameteren skal ikke benyttes hvis bedriften har mva. som skal posteres både til debet og kredit (f.eks. innkjøp fra EU-land, innkjøp fra land utenfor EU eller innenlands kjøp med omvendt avgiftsplikt).
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bokføringstilfeller Heltall
SQL-navn Acc Navnet på databasefeltet.
Nummer 6138  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.