Bokføringsinformasjon

Definisjon av streng for bokføringsinformasjon brukt i elektronisk fakturering.

Kan inneholde tekst eller makroer for å eksportere data relatert til spesifikke ordrelinjen, som produktnr., konto og ansvarsenheter. Bruke ved sending av innkjøpsordrer gjennom Visma AutoInvoice. Se Extended information on mapping for Visma.net AutoInvoice for mer informasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bokføringsinformasjon Tekst (250)
SQL-navn AcCost Navnet på databasefeltet.
Nummer 17742  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.