Bedriftsnr

Et unikt nummer som identifiserer firmaet.

Navnet på bedriftsdatabasen opprettes med bokstaven "F" etterfulgt av bedriftsnummeret. Hvis bedriftsnummeret består av mindre enn fire sifre, settes det inn nuller på begynnelsen av nummeret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsnr Heltall
Primærnøkkel Ja Bedriftsnr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 356  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.