Foreløpig

Hvis avkrysset vil ikke Bilagsnr fylles ut på bilagslinjene.

Dette felter viser verdien av flagget Foreløpig - Ikke tildel bilagsnummer under feltet Buntbehandl.. Brukes ifbm. import fra Visma Business Workflow av inngående fakturaer som fremdeles er i godkjenningsflyten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18987  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.