Sperret

Krysser du av dette feltet, vil bunten være sperret for oppdatering inntil krysset blir fjernet igjen.

Feltet blir krysset av ved alle inntastede verdier forskjellig fra null og blank.

Du bør bruke feltet hvis du avslutter en bunt uten at den er ferdig registrert, slik at ikke en annen bruker oppdaterer bunten ved en feiltakelse. Du kan eventuelt sette på en kommentar i feltet Beskrivelse som forklarer hvorfor bunten ikke skal oppdateres ennå. Prøver du å oppdatere en bunt som er sperret, får du en melding i statuslinjen og oppdateringen av bunten vil ikke bli startet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Susp Navnet på databasefeltet.
Nummer 863  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.