Låst

Feltet viser om bunten er låst for redigering eller ikke.

Følgende behandlingsvalg i tabellen Bilag kan ikke kjøres når bunten er satt markert som Låst:

 • Behandlingsvalget Periodisering
 • Behandlingsvalget Fordel mva-beløp
 • Behandlingsvalget Dokumentinformasjon
 • Behandlingsvalget Dokumentviser
 • Behandlingsvalget Ekspander automatposter
 • Behandlingsvalget Hent åpne poster
 • Behandlingsvalget Skann
 • Behandlingsvalget Valider bilag
 • Behandlingsvalget Vis betalingsinformasjon
 • Behandlingsvalget Tildel bilagsnummer

Når bunten er markert som Låst kan ikke de følgende kommandoene kjøres på bilagslinjene:

 • Kommandoen Innsett før (Ctrl+I)
 • Kommandoen Innsett etter (Shift+Ctrl+I)

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18954  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.