Oppbevares

Krysser du av dette feltet, vil bunten bli liggende i tabellen Bunt også etter at bunten har blitt oppdatert.

Både bilagsnummer og -dato blir beholdt slik at hvis du skal oppdatere bunten flere ganger, bør du eventuelt endre disse feltene før neste oppdatering. Feltet blir krysset av ved alle inntastede verdier forskjellig fra null og blank.

For faste, periodiske bilag, slik som for eksempel husleie og andre faste kostnader, kan du lage evighetsbunter, der du bare oppdaterer bilagsnummer og -dato før oppdatering. Slike bunter bør du imidlertid også ha kryss i feltet Sperret, slik at de ikke feilaktig blir oppdatert. For å unngå ufrivillige dobbeltoppdateringer av bunter, er et sikrere og anbefalt alternativ å lage nye bunter av allerede oppdaterte bunter. Dette gjøres ved å kjøre behandlingsvalget Opprett ny bunt fra tabellen Oppdatert bunt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Keep Navnet på databasefeltet.
Nummer 4722  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.