Beskrivelse

En kort beskrivelse eller tilleggsopplysning om bunten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
SQL-navn Descr Navnet på databasefeltet.
Nummer 846  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.