Kontrollsum

En manuelt beregnet sum av debet og kredit postene.

I feltet Kontrollsum kan du taste inn en manuelt beregnet sum av debet og kredit postene. Differansen mellom feltene Kontrollsum og Sum debet blir vist i feltet Kontrolldiff.

Kontrollsummen kan benyttes for å forsikre deg om at du har registrert alle bilagene i en bunt. Da sjekker du at sum debet/kredit er lik kontrollsummen, før du oppdaterer bunten.

Alternativt kan dette feltet brukes som et informasjonsfelt til andre brukere, der du for eksempel kan notere hvorfor bunten ikke er oppdatert ennå. Velger du å bruke feltet til en spesiell opplysning, kan du endre ledeteksten/kolonneoverskriften til en mer dekkende betegnelse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn CtrlSm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4584  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.