Kontrolldiff.

Viser differansen mellom feltene Kontrollsum og Sum debet.

I feltet Kontrollsum kan du taste inn en manuelt beregnet sum av debet og kredit postene. Differansen mellom feltene Kontrollsum og Sum debet blir vist i feltet Kontrolldiff.

Kontrollsummen kan benyttes for å forsikre deg om at du har registrert alle bilagene i en bunt. Da sjekker du at sum debet/kredit er lik kontrollsummen, før du oppdaterer bunten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4585  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.