Buntnr

Et unikt nummer som identifiserer bunten.

Kan angis manuelt. Neste ledige buntnr. vil bli tildelt ved å trykke +, imidlertid foreslår ikke ledige hull i nummerserien etter bunter du eventuelt har slettet. Når du oppdaterer bunten blir buntnummeret frigjort, slik at du om ønskelig kan bruke numrene om igjen, bortsett fra hvis oppdatert bunt har en "x" i feltet Oppbevares.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Buntnr Heltall
Primærnøkkel Ja Buntnr
SQL-navn BndNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2248  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.