Bankforb.nr

Et unikt nummer som identifiserer banken.

Det er bare i tabellen Aktør at feltet Bankforb.nr brukes ved remittering til å kunne angi bankens SWIFT-kode.

SWIFT
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) fungerer som et adresseregister for det internasjonale banknettverket. Adressen benyttes i forbindelse med elektronisk overføring av utenlandsbetalinger for å identifisere betalingsmottakers bank.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankforb.nr Heltall
Primærnøkkel Ja Bankforb.nr
SQL-navn BCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6203  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.