AutoInvoice operatørnr

Et unikt nummer som identifiserer Visma AutoInvoice operatøren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja AutoInvoice operatørnr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn No Navnet på databasefeltet.
Nummer 16500  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.