MVA-registrert

Aktøren er MVA-registrert.

En x vises dersom det er markert for MVA-registrert under feltet Aktørbehandl.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18397  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.