Brukernavn

Brukernavn koblet til aktøren.

Gyldige brukernavn finnes i tabellen Bruker. Du må være registrert som en aktør med det påloggede brukernavnet i dette feltet, for å kunne registrere aktiviteter, opprette dokumenter eller være integrert med Visma Document Center.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
SQL-navn Usr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4199  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.