Omsetning

Årlig omsetning hos aktøren.

Feltet er kun for informasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn Turn Navnet på databasefeltet.
Nummer 4111  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.