Tonnrate

Tonnraten.

Tonnrater defineres i tabellen Transportavtale. Den inneholder fire felter for Tonnrate.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Tonnrate 1
2 - Tonnrate 2
3 - Tonnrate 3
4 - Tonnrate 4
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tonnrate Heltall
SQL-navn TonRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 9123  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.